Instrukcje dla studenta

Jak dotrzeć do kursu na Pegazie?
Jak przesłać zadanie?
Jak sprawdzić ocenę?