Dostęp do Wi-Fi

Dla pracownika
Dla pracownika innej uczelni (gościa)
Dla studenta UJ
Dla studenta spoza UJ
Dostęp do Wi - Fi na cele konferencji