Rodzaje sieci Wi-Fi

Uniwersyteckie Wi-Fi
Z jakiej sieci najlepiej korzystać?